JABLOTRON ALARMS

Zabezpieczenie domu przed włamaniem i żywiołami

Dowiedz się jak możesz zabezpieczyć swóje mieszkanie, dom lub firmę i biuro przed włamaniem, pożarem oraz wyciekami czy nawet zalaniem pomieszczeń wodą.

Rodzaje ochrony w systemie alarmowym Jablotron Mercury

Podstawową funkcją każdego alarmu, również systemu alarmowego Jablotron Mercury jest ochrona domu, firmy lub każdego innego obiektu przed włamaniem. Oprócz tej podstawowej funkcjonalności Mercury zapewnia również inne rodzaje ochrony środowiskowej, jak choćby ochronę przeciw-pożarową oraz chroni pomieszczenia przed wyciekami i zalaniem wodą. Dodatkowo system alarmowy Mercury pozwala na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi takimi jak np. oświetleniem zewnętrznym, bramą garażową lub wjazdową, roletami zewnętrznymi czy zraszaczami.

Funkcja ochrony przed włamaniem (niepożądanym wejściem do chronionego pomieszczenia) realizowana jest za pomocą różnego typu detektorów ruchu, otwarcia, wstrząsu czy zbicia szkła, kiedy alarm jest włączony (uzbrojony). W przypadku wykrycia potwierdzonej sytuacji alarmowej, np. naruszenia chronionej strefy, centrala alarmowa (inaczej centrala sterująca) wysyła powiadomienia PUSH, SMS, dźwiękowe, itp. (wg konfiguracji powiadomień np. w aplikacji MyJablotron) do użytkowników i agencji ochrony, które mają przydzielony dostęp do systemu alarmowego i powiadomień.

W przypadku czynników środowiskowych jak ogień, czy zalanie wodą, aby takie krytyczne zdarzenia mogły być wykrywane, alarm musi być wyposażony w czujki środowiskowe, takie jak detektor dymu i wysokiej temperatury oraz czujkę wycieku wody. Tego typu sytuacje domyślnie wykrywane są zawsze, system alarmowy nie musi być włączony (uzbrojony). Również w tym przypadku mogą być wysyłane powiadomienia do użytkowników oraz mogą być zastosowane automatyczne zabezpieczenia jak np. automatyczne odcięcie wody w przypadku wykrycia wycieku.

Ochrona domu przed włamaniem

System alarmowy Jablotron Mercury posiada całą gamę czujek, których zadaniem jest chronić obiekt przed włamaniem, a dokładniej wykrywać każde naruszenie chronionej przestrzeni (stref) domu lub firmy. W tym celu stosuje się czujki ruchu PIR, czujki otwarcia lub też czujki dualne, które posiadają najczęściej różne metody detekcji ruchu np. PIR + MW lub różne funkcje np. umożliwiające wykrywanie ruchu oraz ochronę w postaci detekcji wybicia szyb w oknach lub wykrywanie ruchu oraz automatyczne robienie zdjęć do foto-weryfikacji.

Zabezpieczenie wejść i okien

Najczęściej stosowane w systemach alarmowych są czujki ruchu PIR, często są to czujki dualne z mikrofalą MW. Dzięki podwójnej i różnej metodzie detekcji system alarmowy Jablotron Mercury będzie zgłaszał naruszenie chronionej przestrzeni tylko wtedy gdy oba typy czujników wykryją ruch. Jest to sprawdzona metoda pozwalająca uniknąć niepożądanych fałszywych alarmów. Również ważną wytyczną przy projektowaniu instalacji jest czy w obiekcie znajduje się pies lub kot. System Mercury umożliwia podłączenie czujek PET z systemu alarmowego serii Jablotron 100 / 100+ o standardowych właściwościach detekcji anty-zwierz do 25kg i max. 40cm wysokości.

Inną grupą najczęściej stosowanych urządzeń są czujki otwarcia, inaczej zwane czujkami magnetycznymi ze względu na zastosowany w nich magnes. Detektory otwarcia stosowane są najczęściej do zabezpieczenia drzwi wejściowych oraz drzwi balkonowych i okien, w tym ostatnim przypadku dodatkowo stosuje się również czujki zbicia szkła dla pełnej ochrony okien i wejść balkonowych.

Często stosowaną techniką w alarmach Jablotron jest łączenie różnego rodzaju czujników i potwierdzenie naruszenia pomieszczenia różnymi metodami detekcji aby wyeliminować fałszywe alarmy. Np. alarm zostanie wzbudzony tylko w momencie wykrycia zbicia szyby w oknie a następnie wykrycia ruchu intruza przez którąkolwiek czujkę ruchu PIR lub MW.

Foto-weryfikacja aktualnej sytuacji

Inną grupą czujników w systemie Jablotron Mercury są dualne czujki ruchu PIR z wbudowanym aparatem, dzięki podwójnej konstrukcji, gdy alarm jest załączony (uzbrojony) wykrycie ruchu przez PIR automatycznie uruchamia foto-aparat, który wykonuje serię zdjęć a następnie przesyła je do chmury. Użytkownik natychmiast po otrzymaniu informacji alarmowej na telefon ma zatem możliwość zweryfikowania zaistniałej sytuacji w obiekcie za pomocą np. aplikacji mobilnej MyJablotron na podstawie przesłanych przez czujkę foto zdjęć.

Ochrona domu przed pożarem

Jablotron Mercury jako alarm do domu lub firmy posiada w swoim katalogu urządzeń różnego rodzaju czujki środowiskowe. Dzięki tym urządzeniom peryferyjnym możliwe jest zabezpieczenie domu lub firmy przed skutkami zalania wodą lub na wypadek wystąpienia pożaru (wysokiej temperatury i/lub dymu).

Dostępne w tym systemie czujki przeciwpożarowe wykrywają niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru, dzięki wykryciu dymu lub wysokiej temperatury lub obu czynników jednocześnie. Następnie centrala alarmowa wysyła sygnał alarmowy do użytkownika / agencji ochrony oraz sygnalizuje zagrożenie za pomocą sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych / zewnętrznych lub też syreny wbudowanej w samą czujkę ppoż. Jest to jedna z najważniejszych funkcji systemu alarmowego Jablotron chroniąca życie i zdrowie mieszkańców domu.

Ochrona domu przed wyciekami wody i zalaniem

Jednym z poważniejszych, niepożądanych zdarzeń losowych jest zalanie mieszkania lub domu, które powoduje ogromne straty materialne i zniszczenia mienia także w pomieszczeniach położonych pod zagrożonym mieszkaniem. System alarmowy Mercury można wyposażyć również w ochronę pomieszczeń przed zalaniem wodą. Dzięki małej czujce zalania z wykorzystaniem transmitera umożliwiającego bezprzewodowe podłączenie jej do centrali alarmowej możliwe jest stworzenie zabezpieczenia przeciw wyciekom i zalaniu wodą oraz automatycznego odcięcia dopływu wody w celu powstrzymania zagrożenia.

System alarmowy Jablotron Mercury, to już nie tylko zabezpieczenie przed włamaniem, ale również przed wieloma zdarzeniami środowiskowymi, które w przypadku wystąpienia mogą spowodować ogromne straty materialne – zalanie mieszkania/domu, pożar czy wybuch gazu. Wybierając system alarmowy warto więc zwrócić uwagę na to aby dawał wile możliwości ochrony oraz odpowiedni sposób powiadomienia o wystąpieniu danego zdarzenia i adekwatna metodę reakcji na zdarzenia. Takie cechy posiada system Jablotron Mercury. Nie tylko powiadomi o zdarzeniu ale umożliwi szybką reakcję, jak np. odcięcie gazu lub wody w przypadku wykrycia wycieku.

<Czujki kompatybilne z systemem Mercury
Ochrona stref / powierzchni
JA-110PJA-150P
Czujki ruchu PIR
Kolor:
JA-110P PETJA-150P PET
Czujki ruchu PIR niewrażliwe na zwięrzęta do 25 kg i wysokości 40 cm
Kolor:
JA-112P /-GR/-ANJA-152P /-GR/-AN
Czujki ruchu PIR w kolorach biały, szary, antracyt
Kolor:
JA-115PJA-155P
Sufitowe czujki ruchu PIR o kącie detekcji 360° / &fi; 11 m, biała
Kolor:
Detekcja ruchu potwierdzona MW
JA-120PWJA-180W
Czujki ruchu PIR i MW (biała)
Kolor:
JA-122PW /-GR/-ANJA-162PW /-GR/-AN
Czujki ruchu PIR i MW w kolorze białym, szarym i antracyt
Kolor:
Ochrona powierzchni oraz okien i drzwi szkalnych
JA-120PBJA-180PB
Czujki ruchu PIR i zbicia szyby (biała) kompatybilna z systemu JABLOTRON 100 / 100 PLUS
Kolor:
JA-122PB /-GR/-ANJA-162PB /-GR/-AN
Czujki ruchu PIR i zbicia szyby w kolorze białym, szarym i antracyt
Kolor:
Foto-weryfikacja
JA-120PCJA-160PC
Białe czujki ruchu PIR z foto (przewodowa | bezprzewodowa) kompatybilne z systemu JABLOTRON 100 / 100 PLUS
Kolor:
JA-120PC (90)JA-160PC (90)
Białe czujki PIR i foto o kącie detekcji 90°
Kolor:
JA-122PC /-GR/-ANJA-160PC /-GR/-AN
Czujki PIR + foto-weryfikacja o kącie detekcji 90° / 12 m w kolorze białym, szarym i antracyt
Kolor:
Ochrona drzwi i okien
JA-151M /-GR /-AN /B
Magnetyczne czujki bezprzewodowe w wersji mini (27 × 55 × 16 mm) w kolorach: biały, szary, antracyt i brąz
Kolor:
JA-150M /-GR /-AN /B
Magnetyczne czujki bezprzewodowe w kolorach: biały, szary, antracyt i brąz, obsługujące dodatkowo 2 wejścia analogowe
Kolor:
JA-112M
Biały moduł bezprzewodowy do podłaczenia 2-ch czujek otwarcia (kontaktronów)
Kolor:
Ochrona przeciw-pożarowa
JA-111ST-AJA-151ST-A
Białe czujki dymu i wysokiej temperatury z wbudowaną syreną alarmową
Kolor:
JA-151ST
Biała czujka ppoż z zintegrowaną syreną alarmową
Kolor:
Wykrywanie wycieków i zalania pomieszczeń wodą
LD-81
Biała, podłogowa czujka zalania wodą
Kolor:
<Menu